GEEMY Hair Straightener
-18%

GEEMY Hair Straightener

රු1140

Availability: 1 in stock

GEEMY Hair Straightener

⭐ නිවසේ සිටම ඉතා සුව පහසුව ඔබේ හිසකෙස් සකසා ගන්න.

⭐ මෙහි ඇති PTC හීටරය මගින් ක්ෂණික තාපයක් සපයන අතර ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට කෙස් කළඹ සිනිදුව හා දිලිසෙන ආකාරයට සකසා ගැනිමේ හැකියාව ලැබේ.

⭐ භාණ්ඩය අතට ලැබුනයින් පසුව මුදල් 💵💵 ගෙවිය හැකි අතර දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ 🚒🚛🚚

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.